Farge drømmer - et tegn på psykisk lidelse

Som regel drømmer folk om svarte og hvite drømmer. Fargetrømmer er 20 ganger mer vanlige enn vanlige mennesker ser skizofreni. Denne konklusjonen ble gjort av forskere fra University of Texas.

En gruppe forskere ledet av professor Bravin Stent gjennomførte en studie med frivillige - menn og kvinner i alderen 25 til 47 år. Deltakerne i studien ble delt inn i tre grupper. Den første gruppe inkludert mennesker diagnostisert med schizofreni, den andre - innehaverne av arve av sykdommen, i det tredje - mental helse av begge kjønn.

Det viste seg at schizofreni er 20 ganger mer sannsynlig å se fargerike drømmer, inkludert mareritt, enn resten. Mennesker som har arvelige tegn på psykisk lidelse eller med borderlineforstyrrelser, ser også for det meste fargerike drømmer.