Forskere har beskrevet hvordan søvn påvirker følsomheten til

Tyske forskere fra Universitetet i Leipzig gjennomførte en studie for å finne ut hvordan søvn påvirker følsomheten.

Så viste eksperimentet at følsomheten i livet hele tiden endrer seg, noe som er forbundet med en rekke faktorer, blant annet, svært sterkt, påvirker det søvnens varighet.

I forsøket gjennomgikk flere dusin personer følsomhetstester, og de måtte sove forskjellige tidspunkter. Forsøket ble utført i en uke. Det viste seg at søvnmangel påvirker følsomheten, øker den, i motsetning til antagelsen om at trøtt folk er mindre følsomme.

Men folk som sov lenge, ble mindre følsomme, og til alle irriterende, så vel som smerte.

Effekten av for lenge en drøm var imidlertid kortvarig og passert gradvis.