Bekreftelse med kardiomyopati

Når kardiomyopati og andre hjertesykdommer vil bidra følgende bekreftelse: "Mitt hjerte - en perfekt idé av det guddommelige sinn, har det nå et skikkelig sted og gjør en skikkelig jobb. Mitt hjerte er fylt av glede, mot og kjærlighet. Kristi lys penetrerer hver celle, jeg takker deg for din strålende helse. "