Årsaken til problemer med prostata er intern frykt

Prostata i psykologisk forstand personifiserer symbolet på det mannlige prinsippet.
Årsaker til problemer med prostata: indre frykt svekker maskulinitet; begynn å gi opp; seksuell spenning og skyld, tro på aldring.
En mulig løsning som fremmer helbredelse, tilbys av psykoterapeut Louise Hay: "Jeg elsker og godkjenner meg selv. Jeg kjenner igjen min egen styrke. Min ånd er alltid ung. "