Årsak til diabetes = tørst alle holdt under kontroll

Årsaken til diabetes er den velkjente psykoterapeut Louise Hay, som kaller sorg over savnede muligheter, en tørst etter alt for å holde kontroll og dyp sorg.
En mulig løsning som fremmer helbredelse: "Ethvert øyeblikk av livet er fylt med glede. Jeg er glad for å møte i dag. "
Vladimir Zhikarentsev kaller årsakene til diabetes et brennende ønske om hva som kan være, et stort behov for å kontrollere, dypt anger. Det var ingen søthet, friskhet i livet.
En mulig løsning som fremmer helbredelse: "Dette øyeblikket er fylt med glede. Jeg velger nå å oppleve og oppleve dagens søthet og friskhet. "