Osteomyelitt er resultatet av skuffelse i livet

Årsaken til osteomyelitt er den berømte psykoterapeut Louise Hay, som kaller sinne og frustrasjon i livet selv. En person har en følelse av at ingen støtter ham.

En mulig løsning som fremmer helbredelse: "Jeg stoler på livet, hun skal ta vare på meg. Jeg er trygg. Jeg er rolig "," Jeg har fred i min sjel; Jeg stoler på livets prosess. Jeg er trygg. "