Manglende fullstendig kjennskap til livet er årsaken til kortpustethet

Frykt og mangel på å fullt ut gjenkjenne livet er årsakene til dyspnø. Ikke føler deg retten til å okkupere plass i omverdenen eller til og med eksistere i tide, sier den berømte psykoterapeut Louise Hay.

En mulig løsning som fremmer helbredelse: "Dette er mitt rett ved fødsel - å leve livet fullt og fritt." Jeg er verdig kjærlighet. "Jeg velger nå å leve livet mitt fullt."

Årsakene til sykdommen er sinne og tanker om hevn. Han føler at han (henne) blir holdt, mener lege V.Zhikarentsev.

En mulig løsning som fremmer helbredelse: "Jeg er befriet fra fortidens byrde med kjærlighet, jeg snakker nå bare med kjærlighet."