Usikkerhet og ubesluttsomhet forårsaker lav

Årsakene til å frata lege V.Zhikarentsev er følgende: Tillate andre å komme under huden, føler seg ikke godt nok eller rent nok.

Du blir plaget av sint ord og frykt for å snakke dem, sier den berømte psykoterapeut Louise Hay.

En mulig løsning som fremmer helbredelse: "Jeg lager bare fredelige situasjoner, fordi jeg elsker meg selv. Alt går bra. "

Lishay viser at i lang tid i deg er det indre spenning, usikkerhet eller ubesluttsomhet. Smerten du opplever er en konsekvens av aggresjon som ikke er utløst ute og er derfor rettet mot deg selv, noter Baginski Bodo J. og Sharamon Shalila i boken "Reiki" - livets universelle energi.

Du må spørre deg selv, hva vet du ikke? Hva kan du ikke bestemme? Stol på livets strøm, uten frykt for å møte hva som skjer, det vil riktig lede deg. Tro at alt utvikler seg på den beste måten for deg.