Hvis du har problemer med hypothalamus, må du endre holdningen til deg selv

Hypothalamus i psykologisk forstand personifiserer senter for ledelse av alle prosesser, noterer psykoanalytiker Louise Hay.

En mulig løsning som fremmer helbredelse: "Kroppen min og tankene er i absolutt balanse. Jeg styrer mine tanker, "" Mitt sinn og kropp er i perfekt balanse. Jeg styrer mine tanker. "

Problemer med denne kjertelen indikerer mangel på sammenheng mellom materialet og det åndelige. Lignende problemer oppstår i den som ikke vil godta det guddommelige prinsippet i mennesket og spesielt i seg selv. En slik person anser seg for liten, for terrestrisk, bemerker psykoanalytiker Liz Burbo.

Du er redd for å innrømme ditt unike, og uansett årsakene til denne frykten, gjør det bare vondt for deg. Kroppen din vil at du skal endre holdning til deg selv. Problemer med hypothalamus er vanligvis så kompliserte at moderne medisin (fokusert hovedsakelig på fysiske aspekter) ofte ikke oppdager årsakene deres. Husk at livet ikke bare er materielt.