Villigheten til å ofre selv fremkaller parasittiske sykdommer

Parasitter er dyr eller planteorganismer som lever, permanent eller midlertidig, på bekostning av en annen levende organisme (vert) uten å drepe den.

Grunnen til parasittiske sykdommer er at du gir opp makt til andre, la dem ta over, sier den berømte psykoterapeut Louise Hay.

En mulig løsning, fremmer helbredelse, "Jeg er nok en gang gleden av å ta makten i egne hender, og dermed sette en stopper for eventuelle forstyrrelser", "jeg har lyst og kraft til å bygge sitt eget liv (seg selv)."

Parasitter plager vanligvis folk som ikke helt føler sine personlige grenser, som, til egen skade og ikke motstå, tillater andre å nyte sine varer.

Kanskje følgende spørsmål vil hjelpe deg:

Hvem holder du "til skade" for deg selv?

Hvem bryr du deg om til tross for deg selv?

Til hvem avleder du helsen din?

Hvem matretter du deg selv med?