Forskning: Det farligste stoffet for samfunnet

Alkohol er anerkjent som det mest skadelige stoffet for samfunnet. Resultatene av studien, publisert på sidene til det autoritative britiske journalen Lancet, viser at det er tre ganger verre for konsekvensene for samfunnet enn tobakk eller kokain.

Forskere identifiserte 16 kriterier for skade for en narkotikaavhengig person og for samfunnet som helhet, og deretter ble hvert legemiddel oppført på 100-punkts skala. Således ble tjue av "vinnerne" - de mest skadelige stoffene - valgt.

Den mest skadelige for samfunnet - alkohol, heroin og sprekk.

De farligste stoffene for individuelle brukere er heroin, sprekk og metamfetamin.