Feminisme er skadelig for helsen

Siden Mary Wollstonecraft skrev sitt essay "Beskyttelse av kvinners rettigheter" i 1792 kjempet hennes aktive tilhengere og følgere for seksuell likestilling, og trodde at det var nøkkelen til et ideelt samfunn som var skjult i det. Men nå har forskere kommet til den konklusjonen at likestilling av kjønnene kan påvirke helsen til mennesker negativt.

Ifølge svenske forskere påvirker likestilling mellom menn og kvinner negativt helsestatusen for både den ene og den andre.

I løpet av studiet sammenlignet forskerne ved Institutt for sosiologi og medisin data om ansatte i alle 290 svenske kommuner på 9 indikatorer på privat og offentlighet.

Resultatene viste et stabilt forhold mellom likestilling og sykelighet. For eksempel, et lik inntektsnivå og muligheten til å oppta de samme stillingene, førte til en nedgang i forventet levealder.

Ifølge forskere kan resultatene av korrelasjonen forklares ved at representanter for en sterk halvdel av menneskeheten opplever et psykologisk traume fra tap av tradisjonelt mannlige privilegier, mens kvinner lider av en belastning og en lang arbeidsdag.